1

От съвременния изглед отидете на Предпочитания > Общи .

2

Под интегриране на трета страна щракнете върху връзката отмени разрешение за достъп.

3

Под интегрирането на трети страни, които искате да отмените, щракнете върху Отмяна на достъп .

4

Щракнете върху Отмени .

5

Повторете стъпки 3-4 за всяка интеграция на трети страни, която искате да отмените.