1

Iz modernog prikaza idite na preferences > General .

2

U okviru integracije treće strane kliknite na vezu Opoziv pristupa autorizaciji.

3

U okviru integracije nezavisnog proizvođača koju želite da opozovete kliknite na dugme Opozove pristup .

4

Kliknite na dugme Opozove .

5

Ponovite korake od 3 do 4 za svaku integraciju nezavisnog proizvođača koju želite da opozovete.