1

Från Modern vy går du till Inställningar > Allmänt.

2

Under integrering från tredje part klickar du på länken Återkalla åtkomstbehörighet.

3

Under integreringen från tredje part som du vill återkalla klickar du på Återkalla åtkomst .

4

Klicka på Återkalla .

5

Upprepa steg 3–4 för varje integrering från tredje part som du vill återkalla.