1

מהתצוגה המודרנית, עבור אל העדפות > כללי.

2

בקטע שילוב עם צד שלישי, לחץ על הקישור ביטול הרשאת גישה.

3

בקטע השילוב עם צד שלישי שברצונך לבטל, לחץ על בטל גישה.

4

לחץ על בטל.

5

יש לחזור על שלבים 3 -4 עבור כל שילוב עם צד שלישי שברצונך לבטל.