1

Iz modernog prikaza idite na Preference > Općenito .

2

U odjeljku Integracija s trećom stranom kliknite vezu Opoziv pristupa autorizaciji.

3

U odjeljku Integracija s trećom stranom koju želite opozvati kliknite Opozovi pristup .

4

Kliknite Opozovi .

5

Ponovite korake od 3 do 4 za svaku integraciju s trećom stranom koju želite opozvati.