1

Gå til Innstillinger > Generelt fra Moderne visning.

2

Klikk koblingen Tilbakekall tilgang til autorisasjon under Tredjepartsintegrasjon .

3

Klikk Tilbakekall tilgang under tredjepartsintegrasjonen du vil tilbakekalle.

4

Klikk Tilbakekall .

5

Gjenta trinn 3-4 for hver tredjepartsintegrasjon du vil tilbakekalle.