1

Z modern view przejdź do preferencji > ogólne .

2

W obszarze Integracja innych firm kliknij łącze Odwołaj dostęp do autoryzacji.

3

W obszarze integracji innych firm, które chcesz odwołać, kliknij przycisk Odwołaj dostęp .

4

Kliknij przycisk Odwołaj .

5

Powtórz kroki 3-4 dla każdej integracji innych firm, które chcesz odwołać.