Можете да изберете да използвате потребителско име и парола за удостоверяване в мрежата или можете да изберете да използвате клиентски сертификати. Също така е възможно да се използват и двете едновременно. Клиентските сертификати трябва да бъдат качени чрез API и трябва да бъдат активирани, за да се използва услугата 802.1x. Настройването и актуализирането на сертификатите за 802.1x трябва да се извърши преди сдвояване Room Navigator към система или след фабрично нулиране на Room Navigator. Идентификационните данни са администратор и празна парола. За повече информация как да добавяте сертификати чрез достъп до API, вж най-новата версия на ръководството за API.

1

Докоснете името на устройството в горния ляв ъгъл и изберете Настройки.

2

Отидете на Мрежова връзка и Ethernet настройки.

3

Превключете Използвайте IEEE 802.1X На.

4

  1. Ако удостоверяването е настроено с идентификационни данни, въведете потребителското име и паролата. Докоснете бутона за връщане в горния ляв ъгъл, за да може устройството да използва настройките за удостоверяване.

  2. Ако сте качили клиентски сертификат чрез достъп до API, превключете Използвайте клиентски сертификат На.