Стандартът за удостоверяване 802.1x е особено важен за Ethernet мрежите и гарантира, че само оторизирани устройства имат достъп до мрежовите ресурси. Можете да изберете да използвате потребителско име и парола за удостоверяване в мрежата или можете да изберете да използвате клиентски сертификати. Също така е възможно да използвате и двете едновременно. Клиентските сертификати трябва да бъдат качени чрез API и трябва да бъдат активирани, за да използвате услугата 802.1x. Настройването и актуализирането на сертификатите за 802.1x трябва да се направи преди сдвояване навигатора на стаята към система или след нулиране на фабричните настройки на навигатора на стаята. Идентификационните данни са администратор и празна парола. За повече информация как да добавяте сертификати чрез достъп до API, вижте последната версия на ръководството API .

1

Докоснете иконата на контролния панел в горния десен ъгъл и изберете Настройки на устройството .

2

Отидете на Мрежова връзка и Ethernet .

3

Включете Употреба на IEEE 802.1X.

4

  1. Ако удостоверяването е настроено с идентификационни данни, въведете самоличността и паролата. Също така имате възможност да въведете анонимна самоличност: това е незадължително поле, което предоставя начин за отделяне на самоличността на действителния потребител от първоначалната заявка за удостоверяване.

  2. Можете да изключите или включите TLS Verify . Когато TLS verify е включено, клиентът активно проверява автентичността на сертификата на сървъра по време на TLS ръкостискане. Когато TLS verify е изключено, клиентът не извършва активна проверка на сертификата на сървъра.

  3. Ако сте качили клиентски сертификат чрез достъп до API, включете Използване на клиентски сертификат .

  4. Превключете методите на Extensible Authentication Protocol (EAP), които искате да използвате. Изборът на метод EAP зависи от конкретните изисквания за сигурност, инфраструктурата и възможностите на клиента. EAP методите са от решаващо значение за активиране на защитен и удостоверен достъп до мрежата.