Можете да изберете да използвате потребителско име и парола за удостоверяване на мрежата или можете да изберете да използвате клиентски сертификати. Също така е възможно да се използват и двете едновременно. Клиентските сертификати трябва да бъдат качени чрез API и трябва да бъдат активирани, за да се използва 802.1x услуга. Настройване и актуализиране на сертификатите за 802.1x трябва да се направи преди сдвояване на Навигатор room към система или след фабрично нулиране на Навигатор room. Идентификационните данни са администратор и празна парола. За повече информация как да добавите сертификати чрез достъп до API вижте най-новата версия на ръководството за API .

1

Докоснете върху името на устройството в горния ляв ъгъл и изберете Настройки .

2

Отидете на Мрежова връзка и Ethernet Настройки .

3

Превключване използвайте IEEE 802.1X включен.

4

  1. Ако удостоверяването е настройка с идентификационни данни, въведете потребителското име и пас фраза. Докоснете задния бутон в горния ляв ъгъл, за да може устройството да използва настройките за удостоверяване.

  2. Ако сте качили клиентски сертификат чрез достъп до API, превключвайте Използване на клиентски сертификат на.