Du kan velge å bruke et brukernavn og passord for å autentisere til nettverket, eller du kan velge å bruke klientsertifikater. Det er også mulig å bruke begge samtidig. Klientsertifikatene må lastes opp gjennom API og må aktiveres for å bruke 802.1x-tjenesten. Oppsett og oppdatering av sertifikatene for 802.1x må gjøres før sammenkobling Room Navigator til et system eller etter fabrikkinnstilling av Room Navigator. Påloggingsinformasjonen er admin og tomt passord. For mer informasjon om hvordan du legger til sertifikater ved å få tilgang til API, se den nyeste versjonen av API-veiledningen.

1

Trykk på enhetens navn i øverste venstre hjørne og velg Innstillinger.

2

Gå til Nettverkstilkobling og Ethernet-innstillinger.

3

Veksle Bruk IEEE 802.1X på.

4

  1. Hvis autentisering er konfigurert med legitimasjon, skriv inn brukernavnet og passordfrasen. Trykk på tilbake-knappen øverst i venstre hjørne slik at enheten kan bruke innstillingene til å autentisere.

  2. Hvis du har lastet opp et klientsertifikat ved å gå til API-en, bytter du Bruk klientsertifikat på.