Du kan velge å bruke brukernavn og passord til å godkjenne nettverket, eller du kan velge å bruke klientsertifikater. Det er også mulig å bruke begge samtidig. Klientsertifikatene må lastes opp via API-en og må aktiveres for å kunne bruke 802.1x tjeneste. Definere og oppdatere sertifikatene for 802.1x må gjøres før du parer romvelgeren til et system eller etter at romvelgeren er tilbakestilt. Legitimasjonen er administrator og tomt passord. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til sertifikater ved å få tilgang til APIen, kan du se den nyeste versjonen av API-veiledningen .

1

Trykk på enhetens navn øverst til venstre og velg Innstillinger .

2

Gå til Nettverkstilkobling og Ethernet-innstillinger .

3

Slå på Bruk IEEE 802.1X .

4

  1. Hvis godkjenning er konfigurert med legitimasjon, skriver du inn brukernavnet og passfrasen. Trykk på tilbakeknappen øverst til venstre, slik at enheten kan bruke innstillingene til å godkjenne.

  2. Hvis du har lastet opp et klientsertifikat ved å få tilgang til APIen, aktiverer du Bruk klientsertifikat .