K ověření v síti můžete použít uživatelské jméno a heslo nebo můžete použít klientské certifikáty. Je také možné použít obojí současně. Klientské certifikáty musí být nahrány prostřednictvím rozhraní API a musí být aktivovány, aby bylo možné používat 802.1x služba. Nastavení a aktualizace certifikátů pro 802.1x musí být provedeno před spárováním Navigátoru místnosti se systémem nebo po obnovení továrního nastavení Navigátoru místnosti. Přihlašovací údaje jsou admin a prázdné heslo. Další informace o tom, jak přidat certifikáty přístupem k rozhraní API, najdete v nejnovější verzi průvodce rozhraním API .

1

Klepněte na název zařízení v levém horním rohu a vyberte Nastavení .

2

Přejděte na Nastavení síťového připojení a Ethernetu .

3

Přepnout Použít IEEE 802.1X zapnuto.

4

  1. Pokud je ověřování nastaveno pomocí přihlašovacích údajů, zadejte uživatelské jméno a přístupovou frázi. Klepněte na tlačítko Zpět v levém horním rohu, aby zařízení mohlo použít nastavení k ověření.

  2. Pokud jste nahráli klientský certifikát přístupem k rozhraní API, přepněte použít klientský certifikát na.