Pro ověření do sítě můžete zvolit uživatelské jméno a heslo nebo můžete zvolit použití klientských certifikátů. Je také možné používat obojí současně. Klientské certifikáty musí být nahrány přes API a musí být aktivovány, aby bylo možné používat1x službu 802.. Nastavení a aktualizace certifikátů pro 802.1x musí být provedena před spárováním Room Navigator do systému nebo po továrním resetování Room Navigator. Přihlašovací údaje jsou admin a prázdné heslo. Další informace o tom, jak přidávat certifikáty prostřednictvím rozhraní API, naleznete v nejnovější verzi průvodce rozhraním API.

1

V levém horním rohu klepněte na název zařízení a vyberte Nastavení.

2

Přejděte do Nastavení síťového připojení a sítě Ethernet.

3

Zapnout použití IEEE 802.1X.

4

  1. Pokud je autentizace nastavena s přihlašovacími údaji, zadejte uživatelské jméno a předejte frázi. Klepněte na tlačítko Zpět v levém horním rohu, aby se zařízení mohlo pomocí nastavení ověřit.

  2. Pokud jste nahráli klientský certifikát přístupem k API, přepněte Použít klientský certifikát na.