Možete da izaberete da koristite korisničko ime i lozinku za autentifikaciju na mreži ili da izaberete da koristite sertifikate klijenata. Takođe je moguće koristiti oba istovremeno. Sertifikati klijenata moraju biti otpremljeni kroz API i moraju biti aktivirani da bi se koristila usluga 802.1x. Podešavanje i ažuriranje sertifikata za 802.1x mora se obaviti pre uparivanja sobnog navigatora sa sistemom ili nakon fabričkog resetovanja sobnog navigatora. Akreditivi su administrator i prazna lozinka. Za više informacija o tome kako da dodate sertifikate pristupom API-ju, pogledajte najnoviju verziju API vodiča.

1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite Podešavanja.

2

Idite na Mrežna veza i Ethernet podešavanja.

3

Prebacivanje Korišćenje IEEE 802.1X na.

4

  1. Ako je autentifikacija podešena sa akreditivima, unesite korisničko ime i prođite frazu. Dodirnite dugme „Nazad“ u gornjem levom uglu da bi uređaj mogao da koristi podešavanja za proveru autentičnosti.

  2. Ako ste otpremili sertifikat klijenta pristupom API-ju, uključite opciju Koristi sertifikat klijenta.