Možete odabrati da koristite korisničko ime i lozinku za potvrdu identiteta na mreži ili možete odabrati da koristite certifikate klijenta. Takođe je moguće koristiti oba istovremeno. Certifikati klijenata moraju da se otpreme preko API-ja i da bi mogli da se aktiviraju da bi se koristio 802.1x Usluga. Podešavanje i ažuriranje certifikata za 802.1x mora da se uradi pre nego što se navigator sobe upari sa sistemom ili nakon fabričkog resetovanja navigatora sobe. Akreditivi su administratorska i prazna lozinka. Više informacija o tome kako da dodate certifikate pristupom API-u potražite u najnovijoj verziji API vodiča .

1

Dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite stavku Postavke .

2

Idite na mrežnu vezu i postavke Etherneta .

3

Preklopnik Koristi IEEE 802.1X .

4

  1. Ako je potvrda identiteta instalaciona sa akreditivima, unesite korisničko ime i dodajte frazu. Dodirnite dugme pozadi u gornjem levom uglu da bi uređaj mogao da koristi postavke za potvrdu identiteta.

  2. Ako ste otpremili certifikat klijenta pristupanjem API-u, prebacite se na dugme "Koristi certifikat klijenta ".