Du kan välja att använda ett användarnamn och lösenord för autentisering i nätverket eller att använda klientcertifikat. Du kan även använda båda samtidigt. Klientcertifikat måste överföras via API:et och måste aktiveras för att du ska kunna använda 802.1x-tjänsten. Du måste ställa in och uppdatera certifikat för 802.1x innan du parkopplar Room Navigator med ett system eller när Room Navigator har fabriksåterställts. Inloggningsuppgifterna är admin och ett tomt lösenord. Mer information om att lägga till certifikat via API:et finns i den senaste versionen av API-guiden.

1

Knacka på enhetens namn uppe till vänster och välj Inställningar.

2

Gå till Nätverksanslutning och Ethernet -inställningar.

3

Aktivera Använd IEEE 802.1X.

4

  1. Om autentiseringen ställs in med inloggningsuppgifter anger du användarnamn och lösenfrasen. Knacka på bakåtknappen uppe till vänster så att enheten börjar använda autentiseringsinställningarna.

  2. Om du har laddat upp ett klientcertifikat via API:et aktiverar du Använd klientcertifikat.