Du kan välja att använda ett användarnamn och lösenord för att autentisera till nätverket eller så kan du välja att använda klientcertifikat. Det går också att använda båda samtidigt. Klientcertifikaten måste överföras via API:n och måste aktiveras för att använda 802.1x Tjänst. Ställa in och uppdatera certifikat för 802.1x måste göras innan du kopplar rumsnavigatören till ett system eller efter att rummets navigator har återställts. Inloggningsuppgifterna är administratör och tomma lösenord. Mer information om hur du lägger till certifikat genom att använda API:et finns i den senaste versionen av API-guiden .

1

Tryck på enhetens namn i det övre vänstra hörnet och välj Inställningar .

2

Gå till Nätverksanslutning och Ethernet-inställningar .

3

Växla använd IEEE 802.1X på.

4

  1. Om autentisering är konfigurerad med inloggningsuppgifter anger du användarnamn och lösenfrasen. Knacka på tillbaka-knappen i det övre vänstra hörnet så att enheten kan använda inställningarna för att autentisera.

  2. Om du har överfört ett klientcertifikat genom att använda API:et växlar du använd klientcertifikat på.