Možete odabrati korištenje korisničkog imena i lozinke za provjeru autentičnosti na mreži ili možete odabrati korištenje potvrda klijenta. Također je moguće koristiti oba istovremeno. Certifikati klijenta moraju se učitati putem API-ja i potrebno ih je aktivirati kako bi se mogla koristiti usluga 802.1x. Postavljanje i ažuriranje certifikata za 802.1x mora se obaviti prije uparivanja sobnog navigatora sa sustavom ili nakon tvorničkog resetiranja sobnog navigatora. Vjerodajnice su administratorske i prazna lozinka. Za više informacija o dodavanju certifikata pristupom API-ju, pogledajte najnoviju verziju API vodiča.

1

Dodirnite naziv uređaja u gornjem lijevom kutu i odaberite Postavke.

2

Idite na Mrežna veza i Ethernet postavke.

3

Uključite i isključite funkciju IEEE 802.1X.

4

  1. Ako je postavljena provjera autentičnosti s vjerodajnicama, unesite korisničko ime i prijeđite na frazu. Dodirnite gumb Natrag u gornjem lijevom kutu kako bi uređaj mogao upotrebljavati postavke za provjeru autentičnosti.

  2. Ako ste učitali certifikat klijenta pristupom API-ju, uključite opciju Koristi certifikat klijenta.