Możesz wybrać użycie nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania w sieci lub użyć certyfikatów klienta. Możliwe jest również jednoczesne używanie obu. Certyfikaty klienta muszą być przesłane za pośrednictwem interfejsu API i muszą zostać aktywowane, aby móc korzystać z usługi 802.1x. Należy skonfigurować i zaktualizować certyfikaty dla 802.1x przed parowaniem Room Navigator do systemu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych Room Navigator. Poświadczenia to administrator i puste hasło. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania certyfikatów przez dostęp do interfejsu API, zobacz najnowsza wersja przewodnika po API.

1

Stuknij nazwę urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz Ustawienia.

2

Iść do Połączenie internetowe oraz Ustawienia Ethernet.

3

Przełącznik Użyj IEEE 802.1X na.

4

  1. Jeśli uwierzytelnianie jest skonfigurowane z poświadczeniami, wprowadź nazwę użytkownika i frazę hasła. Stuknij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu, aby urządzenie mogło użyć ustawień do uwierzytelnienia.

  2. Jeśli przesłałeś certyfikat klienta, uzyskując dostęp do interfejsu API, przełącz Użyj certyfikatu klienta na.