Do uwierzytelniania w sieci można użyć nazwy użytkownika i hasła lub użyć certyfikatów klienta. Możliwe jest również korzystanie z obu w tym samym czasie. Certyfikaty klienta muszą zostać przesłane za pośrednictwem interfejsu API i muszą zostać aktywowane, aby można było korzystać z 802.1x usługa. Konfigurowanie i aktualizowanie certyfikatów dla usługi 802.1x należy to zrobić przed sparowaniem Room Navigator z systemem lub po przywróceniu ustawień fabrycznych Room Navigator. Poświadczenia to admin i puste hasło. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania certyfikatów przez dostęp do interfejsu API, zobacz najnowszą wersję przewodnika po interfejsie API.

1

Stuknij w nazwę urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz Ustawienia .

2

Przejdź do Ustawienia połączenia sieciowego i Ethernet .

3

Włącz opcję Użyj IEEE 802.1X .

4

  1. Jeśli uwierzytelnianie jest skonfigurowane przy użyciu poświadczeń, wprowadź nazwę użytkownika i frazę dostępu. Stuknij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu, aby urządzenie mogło użyć ustawień do uwierzytelnienia.

  2. Jeśli przekazano certyfikat klienta, uzyskując dostęp do interfejsu API, włącz opcję Użyj certyfikatu klienta.