Изберете Превключване на устройство с камера или спиране на видеоклипа ми и след това, в диалоговия прозорец Видео връзка изберете камерата, към която искате да превключите.