Изберете Превключете устройството на камерата или спрете видеото ми и след това, в Видео връзка поле за набиране, изберете камерата, към която искате да превключите.