Izaberite "Prebaci na kameru" ili zaustavi moj video prenos, a zatim u odeljku "Video veza" dijalog izaberite kameru na koju želite da se prebacite.