Izaberite stavku Promeni uređaj fotoaparata ili zaustavi moj video zapis, a zatim u dijalogu "Video veza" izaberite kameru na koju želite da se prebacite.