Wybierz Przełącz urządzenie kamery lub zatrzymaj moje wideo, a następnie w oknie dialogowym Połączenie wideo wybierz kamerę, na którą chcesz się przełączyć.