Selectați Comutare dispozitiv cameră sau oprire video, apoi, în caseta de dialog Conexiune video, selectați camera la care doriți să comutați.