Välj Växla kameraenhet eller stoppa min video och välj sedan den kamera som du vill växla till i dialogrutan Videoanslutning .