בחר החלף התקן מצלמה או הפסק את הסרטון שלי ולאחר מכן, בתיבת הדו - שיח 'חיבור וידאו ', בחר את המצלמה שאליה ברצונך לעבור.