Odaberite Promijeni uređaj kamere ili zaustavi moj videozapis, a zatim u dijaloškom okviru Videoveza odaberite kameru na koju se želite prebaciti.