Odaberite Promijenite uređaj kamere ili zaustavite moj video a zatim, u Video veza dijaloški okvir, odaberite kameru na koju se želite prebaciti.