Selecteer schakelen tussen camera apparaat of mijn video stoppen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster videoverbinding de camera waarnaar u wilt schakelen.