Selecteer Schakelen tussen camera-apparaten of mijn video stoppen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster Videoverbinding de camera waarnaar u wilt schakelen.