Настройките на камерата ви позволяват да контролирате мащабирането, панорамното придвижване и накланянето на камерата. В това меню можете също така да дефинирате и редактирате предварителните настройки на позицията на камерата. За да отворите настройките на камерата, докоснете иконата на камерата на началния екран.

Освен това огледалният изглед (изображението, което другите участници виждат от вашата система) може да бъде включван и изключван и да се показва намален или увеличен.

Предварителни настройки на камерата

Вашето устройство за стая ви позволява да създавате предварително дефинирано мащабиране и посока на камерата. Можете да създадете няколко предварителни настройки за камерата, които могат да се използват в различни типове срещи. Може да се нуждаете например от намалена предварителна настройка за срещи с няколко участници и увеличена за по-малки срещи. Превключвайте лесно между различните предварителни настройки, като ги изберете от менюто с настройки на камерата.

Добавяне на предварителни настройки

1

Докоснете иконата Camera (Камера), за да отворите менюто с настройки на камерата. Огледалният изглед се активира автоматично.

2

Регулирайте наклона, панорамното придвижване и мащабирането според изискванията.

3

Докоснете Add New (Добавяне на нов). Задайте описателно име на позицията.

4

Докоснете Save (Запис), за да излезете от менюто, като приложите промените, или докоснете Cancel (Анулиране), за да излезете от менюто, като отмените всички промени.

5

Докоснете някъде извън менюто, за да го затворите.

Редактиране на предварителни настройки

1

Докоснете иконата Camera (Камера), за да отворите менюто с настройки на камерата. Огледалният изглед се активира автоматично.

2

Регулирайте накланянето, панорамното придвижване и мащабирането, за да рамкирате изображението, така че да съответства на вашите нужди.

3

Докоснете малката стрелка на предварителната настройка, която искате да редактирате.

4

Докоснете Update to current position (Актуализация до текущата позиция), за да приложите промените.

5

За да изтриете съществуваща предварителна настройка, докоснете Remove (Премахване).

6

Докоснете някъде извън менюто, за да го затворите.

Устройства за стая с няколко камери

Ако използвате устройство за стая с повече от една камера, можете да регулирате позициите им, както бихте направили при една камера. Изберете коя камера желаете да регулирате от падащото меню под контролите за панорамно придвижване, накланяне и мащабиране.

За да научите повече за използването на автоматично проследяване на високоговорители, достъпно устройства за стая с две камери, разгледайте статията за проследяване на високоговорители.