У налаштуваннях камери можна керувати масштабом, панорамуванням і кутом нахилу камери. У цьому меню також можна задавати й змінювати визначені настройки положення камери. Щоб відкрити налаштування камери, торкніться значка камери на головному екрані.

Крім того, можна увімкнути, вимкнути, згорнути й розгорнути своє відео (зображення з вашої системи, яке бачать інші учасники).

Визначені настройки камери

У кімнатному пристрої можна попередньо визначити параметри масштабування та напрямку камери. Можна створити кілька визначених настройок для камери й використовувати їх під час нарад різного типу. Наприклад, для нарад із певною кількістю учасників можна визначити віддалений перегляд, а для нарад із меншою кількістю — наближений. Перемикання між різними визначеними настройками здійснюється шляхом вибору потрібного в меню налаштувань камери.

Додавання визначених настройок

1.

Торкніться значка Камера, щоб відкрити меню налаштувань камери. Автоматично активується функція «Своє відео».

2.

За потреби відрегулюйте параметри масштабу, панорамування та кута нахилу камери.

3.

Торкніться Додати. Дайте положенню описову назву.

4.

Торкніться Зберегти, щоб вийти з меню і зберегти зміни, або Скасувати, щоб вийти з меню без збереження змін.

5.

Щоб закрити меню, торкніться будь-де за його межами.

Змінення визначених настройок

1.

Торкніться значка Камера, щоб відкрити меню налаштувань камери. Автоматично активується функція «Своє відео».

2.

Відрегулюйте параметри масштабу, панорамування та кута нахилу камери, щоб отримати потрібне зображення.

3.

Торкніться маленької стрілки визначеної настройки, яку необхідно змінити.

4.

Торкніться Оновити поточне положення, щоб зберегти зміни.

5.

Щоб видалити наявну визначену настройку, торкніться Видалити.

6

Щоб закрити меню, торкніться будь-де за його межами.

Кімнатні пристрої з кількома камерами

Використовуючи кімнатний пристрій із кількома камерами, їх положення можна налаштувати так само, як положення однієї камери. Виберіть камеру, яку необхідно налаштувати, у розкривному меню під елементами керування масштабом, панорамуванням і кутом нахилу камери.

Додаткову інформацію про використання функції автоматичного відстеження спікера на кімнатних пристроях із двома камерами див. у статті щодо відстеження спікера.