Kameraindstillinger tillader dig at kontrollere zoom, panorering og hældning af kameraet. I denne menu kan du også definere og redigere forudindstillinger for kameraposition. Tryk på kameraikonet på startskærmen for at åbne kameraindstillingerne.

Yderligere kan selvvisning (det billede, som andre deltagere ser fra dit system) slås til og fra og kan vises minimeret eller maksimeret.

Kameraforudindstillinger

Din lokaleenhed tillader dig at oprette prædefineret zoom og kameraretning. Du kan oprette flere faste indstillinger for kameraet, som kan bruges i forskellige typer møder. Du kan for eksempel have brug for faste indstillinger som f.eks. en til udzoomning ved møder med flere deltagere og en til indzoomning ved færre deltagere. Skift let mellem forskellige forudindstillinger ved at vælge dem fra menuen kameraindstillinger.

Tilføj forudindstillinger

1

Tryk på ikonet Kamera for at åbne menuen kameraindstillinger. Selvvisning aktiveres automatisk.

2

Indstil hældning, panorering og zoom som nødvendigt.

3

Tryk på Tilføj ny. Giv positionen en beskrivende navn.

4

Tryk på Gem for at forlade menuen og aktivere ændringerne, eller tryk på Annuller for at forlade menuen og ophæve alle ændringer.

5

Tryk hvor som helst uden for menuen for at lukke den.

Rediger forudindstillinger

1

Tryk på ikonet Kamera for at åbne menuen kameraindstillinger. Selvvisning aktiveres automatisk.

2

Juster hældning, panorering og zoom for at få indrammet billedet, så det passer til dine behov.

3

Tryk på det lille pilehoved for den faste indstilling, du vil redigere.

4

Tryk på Opdater til aktuel position for at aktivere dine ændringer.

5

Tryk på Fjern for at slette en eksisterende fast indstilling.

6

Tryk hvor som helst uden for menuen for at lukke den.

Lokaleenheder med flere kameraer

Hvis du bruger en lokaleenhed med mere end et kamera, kan du indstille deres positioner, som du ville på et enkelt kamera. Vælg, hvilket kamera du vil justere fra rullemenuen under panorerings-, hældnings- og zoomkontrollerne.

Få mere at vide om brug af automatisk talersporing, der er tilgængelig på lokaleenheder med to kameraer, ved at se artiklen om talersporing.