Setările camerei vă permit să controlați zoom-ul, panoramarea și înclinarea camerei. În acest meniu puteți, de asemenea, defini și edita presetări de poziție a camerei. Pentru a deschide setările camerei, atingeți pictograma camerei de pe ecranul principal.

În plus, autovizualizarea (imaginea pe care o văd alți participanți dinspre sistemul dvs.) poate fi activată și dezactivată și poate fi afișată la micșorată sau mărită la maximum.

Presetări cameră

Dispozitivul de cameră vă permite să predefiniți zoom-ul și direcția camerei. Puteți crea mai multe presetări pentru cameră, care să poată fi folosite în diferite tipuri de întâlniri. Este posibil să aveți nevoie, de exemplu, de un zoom out prestabilit pentru întâlniri cu mai mulți participanți și un zoom in pentru întâlniri mai mici. Comutați cu ușurință între diferite presetări selectându-le din meniul de setări al camerei.

Adăugare presetări

1

Atingeți pictograma Cameră pentru a deschide meniul de setări pentru cameră. Autovizualizarea este activată automat.

2

Reglați înclinarea, panoramarea și zoom-ul după cum este necesar.

3

Atingeți Adăugare nou. Dați poziției un nume descriptiv.

4

Atingeți Salvare pentru a părăsi meniul aplicând modificările sau atingeți Revocare pentru a părăsi meniul anulând orice modificări.

5

Atingeți oriunde în afara meniului pentru a-l închide.

Editare presetări

1

Atingeți pictograma Cameră pentru a deschide meniul de setări pentru cameră. Autovizualizarea este activată automat.

2

Reglați înclinarea, panoramarea și zoom-ul pentru a încadra imaginea pentru a corespunde nevoilor dvs.

3

Atingeți micul vârf de săgeată al presetării pe care doriți să o editați.

4

Atingeți Actualizare la poziția curentă pentru a aplica modificările.

5

Pentru a șterge o setare prestabilită, atingeți Eliminare.

6

Atingeți oriunde în afara meniului pentru a-l închide.

Dispozitive de cameră cu mai multe camere

Dacă utilizați un dispozitiv de cameră cu mai mult de o cameră, puteți ajusta pozițiile acestora așa cum ați proceda pentru o singură cameră. Selectați camera pe care doriți să o reglați din meniul derulant, în controalele de panoramare, înclinare și zoom.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea urmărirea automată a vorbitorului disponibilă pe dispozitivele de cameră cu două camere, consultați articolul referitor la urmărirea vorbitorului.