Ustawienia kamery umożliwiają sterowanie powiększeniem kamery oraz jej położeniem w poziomie i w pionie. W tym menu można także zdefiniować i edytować wstępne ustawienia pozycji kamery. Aby otworzyć ustawienia kamery, na ekranie głównym dotknij ikony kamery.

Oprócz tego można tu włączać i wyłączać, a także minimalizować lub maksymalizować widok własny (obraz z Twojego systemu, który widzą inni).

Wstępne ustawienia kamery

System biurowy umożliwia tworzenie wstępnie zdefiniowanych ustawień powiększenia i ustawienia kierunkowego kamery. Można utworzyć kilka ustawień wstępnych, z których będzie można potem korzystać podczas różnego rodzaju spotkań. Na przykład dla spotkań z kilkoma uczestnikami mogą być potrzebne ustawienia wstępne z pomniejszeniem, a dla mniejszych spotkań — z powiększeniem. Między różnymi ustawieniami wstępnymi można w prosty sposób przełączać przy użyciu menu ustawień kamery.

Dodawanie ustawień wstępnych

1

Dotknij ikony Kamera, aby otworzyć menu ustawień kamery. Widok własny jest aktywowany automatycznie.

2

Dostosuj położenie pionowe i poziome oraz powiększenie stosownie do potrzeb.

3

Dotknij opcji Dodaj nową. Podaj opisową nazwę pozycji.

4

Dotknij przycisku Zapisz, aby wyjść z menu i zapisać zmiany, lub przycisku Anuluj, aby zamknąć menu bez zachowywania zmian.

5

Dotknij dowolnego miejsca ekranu poza menu, aby zamknąć menu.

Edytowanie ustawień wstępnych

1

Dotknij ikony Kamera, aby otworzyć menu ustawień kamery. Widok własny jest aktywowany automatycznie.

2

Dostosuj pochylenie, obrót i powiększenie, aby wykadrować obraz zgodnie z własnymi potrzebami.

3

Dotknij małego grotu strzałki ustawienia wstępnego, które chcesz edytować.

4

Dotknij opcji Zmień na bieżące ustawienie, aby wprowadzić zmiany.

5

Aby usunąć istniejące ustawienie wstępne, dotknij przycisku Usuń.

6

Dotknij dowolnego miejsca ekranu poza menu, aby zamknąć menu.

Urządzenia do pomieszczeń z kilkoma kamerami

W przypadku korzystania z systemu biurowego wyposażonego w więcej niż jedną kamerę pozycje kamer można dostosowywać w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczej kamery. Z menu rozwijanego pod elementami sterowania położeniem poziomym, pionowym i powiększeniem wybierz kamerę, dla której chcesz zmienić te ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania funkcji automatycznego śledzenia prelegenta w systemach biurowych z dwoma kamerami, zapoznaj się z artykułem dotyczącym śledzenia prelegenta.