I kamerainställningarna kan du kontrollera kamerans zoom, panorering och lutning. I denna meny kan du även ange och ändra de förvalda kameralägena. För att öppna kamerainställningarna trycker du på kameraikonen på startsidan.

Dessutom kan du slå på/av vyn av dig själv (bilden som andra deltagare ser från ditt system) eller välja att den ska visas minimerad eller maximerad.

Förvalda kamerainställningar

Du kan skapa förvalda zoominställningar och kamerariktningar för din Room-enhet. Du kan skapa flera olika förvalda kamerainställningar som kan användas under olika slags möten. Du kan exempelvis behöva en förvald inställning för att zooma ut under möten med flera mötesdeltagare och en för att zooma in under mindre möten. Du kan enkelt växla mellan olika förvalda inställningar genom att välja dem i menyn Kamerainställningar.

Lägg till förval

1

Tryck på ikonen Kamera för att öppna menyn Kamerainställningar. Den egna bilden aktiveras automatiskt.

2

Justera lutning, panorering och zoom efter behov.

3

Tryck på Lägg till ny. Ge läget ett beskrivande namn.

4

Tryck på Spara för att stänga menyn och verkställa ändringarna eller tryck på Avbryt om du vill stänga menyn utan att spara.

5

Tryck på valfri plats utanför menyn för att stänga den.

Redigera förval

1

Tryck på ikonen Kamera för att öppna menyn Kamerainställningar. Den egna bilden aktiveras automatiskt.

2

Justera lutning, panorering och zoom för att rama in bilden så att den passar dina behov.

3

Tryck på det lilla pilhuvudet intill det förval som du vill redigera.

4

Tryck på Uppdatera till nuvarande läge för att verkställa ändringarna.

5

Tryck på Ta bort för att ta bort ett befintligt förval.

6

Tryck på valfri plats utanför menyn för att stänga den.

Rumsenheter med flera kameror

Om du använder en rumsenhet med flera kameror kan du justera deras position på samma sätt som du gör med en enda kamera. Välj kameran som du vill justera i rullgardinsmenyn under kontrollerna för panorering, lutning och zoom.

Om du vill veta mer om att använda automatisk talardetektering på rumsenheter med två kameror kan du läsa artikeln om talardetektering.