Kamerainnstillingene lar deg kontrollere zoom, vertikal og horisontal innstilling av kameraet. I denne menyen kan du også definere og redigere forhåndsinnstillingene for kameraposisjoner. Berør kamera-ikonet i hjemskjermen for å åpne kamerainnstillinger.

Egenvisning (bildet som andre deltakere ser fra systemet) kan også slås på og av, og kan vises minimert eller maksimert.

Forhåndsinnstillinger for kamera

Romenheten lar deg opprette forhåndsdefinert zoom og kameraretning. Du kan opprette flere forhåndsinnstillinger for kameraet som kan brukes i ulike typer møter. Du kan for eksempel trenge en utzoomet forhåndsinnstilling for møter med flere deltakere og en innzoomet for mindre møter. Skift enkelt mellom ulike forhåndsinnstillinger ved å velge dem fra menyen for kamerainnstillinger.

Legge til forhåndsinnstillinger

1

Berør Kamera-ikonet for å åpne menyen for kamerainnstillinger. Egenvisning aktiveres automatisk.

2

Juster horisontale og vertikale dreiing og vipping, og zoom etter behov.

3

Klikk på Legg til ny. Gi posisjonen et beskrivende navn.

4

Berør Lagre for å gå ut av menyen og la endringene tre i kraft, eller berør Avbryt for å gå ut av menyen uten å lagre endringene.

5

Trykk hvor som helst utenfor menyen for å lukke den.

Redigere forhåndsinnstillinger

1

Berør Kamera-ikonet for å åpne menyen for kamerainnstillinger. Egenvisning aktiveres automatisk.

2

Juster vinkelen, panoreringen og zoomingen for å ramme bildet slik at det passer til dine behov.

3

Berør det lille pilhodet for forhåndsinnstillingen du ønsker å redigere.

4

Berør Oppdater til nåværende posisjon for å la endringene dine tre i kraft.

5

For å slette en eksisterende forhåndsinnstilling, berør Fjern.

6

Trykk hvor som helst utenfor menyen for å lukke den.

Romenheter med flere kameraer

Hvis du bruker en romenhet med mer enn ett kamera, kan du justere posisjonene deres slik du ville ha gjort med ett kamera. Velg hvilket kamera som du ønsker å justere fra nedtrekksmenyen under kontrollene for horisontale og vertikale dreiing, vipping og zoom.

For å lære mer om bruken av automatisk talesporing som er tilgjengelig i romenheter med to kameraer, kan du ser på artikkelen om talesporing.