Met de camera-instellingen kunt u de camera laten in- en uitzoomen, pannen en kantelen. In dit menu kunt u ook de voorinstellingen van de camera bepalen en bewerken. Tik voor de camera-instellingen op het camerapictogram in het startscherm.

Daarnaast kan zelfweergave (het beeld dat andere deelnemers van uw systeem zien) worden in- en uitgeschakeld, en klein of groot worden weergegeven.

Cameravoorinstellingen

Met uw ruimteapparaat kunt u vaste zoom- en camerarichtingen creëren. U kunt verschillende camera-instellingen maken die voor meerdere soorten vergaderingen kunnen worden gebruikt. Voor vergaderingen met meerdere deelnemers kunt u een uitgezoomde voorinstelling gebruiken of een ingezoomde voorinstelling voor kleinere vergaderingen. U kunt eenvoudig tussen de verschillende voorinstellingen schakelen door ze te selecteren in het menu Instellingen van de camera.

Voorinstellingen toevoegen

1

Tik voor de camera-instellingen op het camerapictogram. Zelfweergave wordt automatisch geactiveerd

2

Kantel, pan of zoom in of uit zoals nodig.

3

Tik op Nieuw toevoegen. Geef een duidelijke naam aan het standpunt.

4

Tik op Opslaan om het menu te verlaten en de wijzigingen op te slaan, of tik op Annuleren om het menu te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan.

5

Tik ergens buiten het menu om het af te sluiten.

Voorinstellingen bewerken

1

Tik voor de camera-instellingen op het camerapictogram. Zelfweergave wordt automatisch geactiveerd

2

Pas kantelen, pannen en zoomen aan om de afbeelding in het frame aan uw wensen aan te passen.

3

Tik op het kleine pijlpuntje van de instelling die u wilt bewerken.

4

Tik op Bijwerken naar huidig standpunt om de wijzigingen toe te passen.

5

Tik op Verwijderen om een bestaande instellingen te verwijderen.

6

Tik ergens buiten het menu om het af te sluiten.

Ruimteapparaten met meerdere camera's

Als u een ruimteapparaat gebruikt met meer dan een camera, kunt u de posities wijzigen zoals u dat bij een enkele camera zou doen. Kies de camera die u wilt aanpassen in het vervolgkeuzemenu onder de knoppen voor pannen, kantelen en in- en uitzoomen.

Voor meer informatie over het automatisch volgen van de spreker op ruimteapparaten met twee camera's, raadpleegt u het artikel Spreker volgen.