Hand matige camera besturing gebruiken in een touch controller kunt u aangepaste weer gaven maken met vooraf gedefinieerde zoom-en camera richting. Als u bijvoorbeeld een voor instelling hebt uitgezoomd voor vergaderingen met meerdere deel nemers, en u hebt ingezoomd op kleinere vergaderingen. De voor instellingen zijn beschikbaar in het scherm camera besturing en u kunt eenvoudig scha kelen tussen deze voor verschillende typen vergaderingen.

De camera knoppen openen

U kunt als volgt de camera knoppen openen en de camera hand matig aanpassen:

 1. Tik op de Knop op de Homescreen van de Touch controller. Tik op camera.


  Wanneer u de camera-instellingen op een touch-controller opent, krijgt u ook de Selfview -instellingen. Zie het volgende artikel voor informatie over het aanpassen van uw selfview.

 2. Tik op camera besturing en selecteer hand matig.  Gebruik de camera knoppen om pan, kantelen en zoomen aan te passen.
  Er zijn ook automatische camera modi beschikbaar voor selectie. Lees meer over de automatische camera modi in dit artikel.

Voor instellingen voor camera's toevoegen en bewerken

Als u een nieuwe camera-voor instelling wilt opslaan of een bestaande wilt bewerken:

 1. Schakel in de rechter bovenhoek van de camera knoppen het tabblad Geavanceerd in.  Als het apparaat meerdere camera's gebruikt, ziet u deze aan de linkerkant. Kies in dat geval de camera die u wilt aanpassen.

 2. Als u een nieuwe voor instelling wilt toevoegen, gebruikt u de camera knoppen om pan, kantelen en zoomen aan te passen. Tik wanneer u klaar bent op nieuw toevoegen. Naam en Sla de voor instelling op.  Deze wordt aan de rechter kant weer gegeven.  Als u een bestaande standaard instelling wilt bewerken, tikt u op de knop meer (...) ernaast in de lijst. U kunt de naam wijzigen, instellen als standaard, aanpassen, opslaan of verwijderen. 3. Tik op de pijl-terug om de hand matige camera knoppen te laten. Wanneer u terugkeert naar het camera control-scherm, worden alle voor instellingen weer gegeven voor selectie, samen met de automatische modi. 4. Tik ergens buiten het scherm van de camera om terug te keren naar het configuratie scherm.

Als u de camera-instellingen wilt openen, tikt u op het pictogram camera op het Start scherm van de Touch controller.


Wanneer u de camera-instellingen opent, ziet u dat SpeakerTrack is in-of uitgeschakeld, zodat de camera knoppen worden weer gegeven die hieronder worden weer gegeven.

Daarnaast kunt u selfview (de afbeelding die andere deel nemers van uw systeem zien) in-en uitschakelen, en de afbeelding minimaliseren of maximaliseren.

1

Tik voor de camera-instellingen op het camerapictogram. Selfview wordt automatisch geactiveerd.

2

Kantel, pan of zoom in of uit zoals nodig.

3

Tik op Nieuw toevoegen. Geef een duidelijke naam aan het standpunt.

4

Tik op Opslaan om het menu te verlaten en de wijzigingen op te slaan, of tik op Annuleren om het menu te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan.

5

Tik ergens buiten het menu om het af te sluiten.

1

Tik voor de camera-instellingen op het camerapictogram. Selfview wordt automatisch geactiveerd.

2

Pas kantelen, pannen en zoomen aan om de afbeelding in het frame aan uw wensen aan te passen.

3

Tik op het kleine pijlpuntje van de instelling die u wilt bewerken.

4

Tik op Bijwerken naar huidig standpunt om de wijzigingen toe te passen.

5

Tik op Verwijderen om een bestaande instellingen te verwijderen.

6

Tik ergens buiten het menu om het af te sluiten.