Следвайте стъпките, за да се присъедините към webex среща , за да се присъедините към събранието си в Webex.

След като се присъедините към събранието си, можете да видите и статуса на удостоверяване на други участници.

 • – Самоличност, проверена от орган за сертификат на партньор на Webex (CA).

 • – Самоличност, проверена от Webex CA.

 • – Идентичност непроверена. Хостът може да удостовери непроверените участници, като поиска от тях да изпратят кода за защита. Всеки в събранието трябва да вижда един и същ код за защита, а кодът се променя всеки път, когато нов участник се присъедини към събранието, за да гарантира, че събранието остава сигурно.

За да видите подробности за защитата за събранието, докоснете "Информация за събранието", след което докоснете раздела Защита .

 • – Срещата е криптирана от край до край.

 • – Връзката между вашето webex десктоп приложение и Webex сървъра е защитена, но срещата не е криптирана от край до край.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Кликнете върху Начало на събранието до събранието ви.

3

Като домакин ще видите списък с хора, чакащи във фоайето, заедно с информация под имената им за състоянието им на проверка. Поставете отметка в квадратчето до всяко лице, което искате да признаете на събранието, след което кликнете върху Признай.

По време на събранието можете да видите подробности за защитата за всеки участник, като кликнете под името на всеки участник. Можете също да видите статуса на удостоверяване на участниците в списъка "Участници".
 • – Самоличност, проверена от орган за сертификат на партньор на Webex (CA).

 • – Самоличност, проверена от Webex CA.

 • – Идентичност непроверена. Хостът може да удостовери непроверените участници, като поиска от тях да изпратят кода за защита. Всеки в събранието трябва да вижда един и същ код за защита, а кодът се променя всеки път, когато нов участник се присъедини към събранието, за да гарантира, че събранието остава сигурно.

За да видите подробности за защитата за събранието, щракнете върху "Информацияза събрание" , след което щракнете върху раздела Защита .

 • – Срещата е криптирана от край до край.

 • – Връзката между вашето webex приложение и Webex сървъра е защитена, но събранието не е криптирано от край до край.

4

Ако искате да проверите защитата на връзката за шифроване "от край до край", съобщете кода за защита на всички участници – устно или в съобщение извън приложението Webex. Попитайте всички участници дали виждат един и същ код в събранието.

Ако някои участници не виждат същия код за защита, помолете ги да напуснат събранието и да се присъединят отново, след което проверете дали кодът им за защита съответства на текущия код. Текущият код, който виждате, може да е актуализиран. Ако има проблеми, обърнете се към администратора си.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Докоснете Стартиране на събранието до събранието ви.

3

Като домакин ще видите списък с хора, чакащи във фоайето, заедно с информация под имената им за състоянието им на проверка. Поставете отметка в квадратчето до всеки човек, който искате да признаете на събранието, след което докоснете "Признай".

По време на събранието можете да видите подробности за защитата за всеки участник, като докоснете под името на всеки участник. Можете също да видите статуса на удостоверяване на участниците в списъка "Участници".
 • – Самоличност, проверена от орган за сертификат на партньор на Webex (CA).

 • – Самоличност, проверена от Webex CA.

 • – Самоличността на участника е непроверена. Хостът може да удостовери непроверените участници, като поиска от тях да изпратят кода за защита. Всеки в събранието трябва да вижда един и същ код за защита, а кодът се променя всеки път, когато нов участник се присъедини към събранието, за да гарантира, че събранието остава сигурно.

За да видите подробности за защитата за събранието, докоснете "Информация за събранието", след което докоснете раздела Защита .

 • – Срещата е криптирана от край до край.

 • – Връзката между вашето webex десктоп приложение и Webex сървъра е защитена, но срещата не е криптирана от край до край.

4

Ако искате да проверите защитата на връзката за шифроване "от край до край", съобщете кода за защита на всички участници – устно или в съобщение извън приложението Webex. Попитайте всички участници дали виждат един и същ код в събранието.

Ако някои участници не виждат същия код за защита, помолете ги да напуснат събранието и да се присъединят отново, след което проверете дали кодът им за защита съответства на текущия код. Текущият код, който виждате, може да е актуализиран. Ако има проблеми, обърнете се към администратора си.