Postupujte podľa krokov v pripojiť sa k schôdzi Webex pripojiť sa k vášmu schôdzi Webex.

Keď sa pripojíte k schôdzi, môžete vidieť aj stav overenia ostatných účastníkov.

 • – Identita overená certifikačnou autoritou (CA) partnera Webex.

 • – Totožnosť overená Webex CA.

 • – Totožnosť nie je overená. Hostiteľ môže overiť neoverených účastníkov tak, že ich požiada o zaslanie bezpečnostného kódu. Všetci účastníci schôdze by mali vidieť rovnaký bezpečnostný kód a kód sa mení vždy, keď sa k schôdzi pripojí nový účastník, aby bola schôdza zabezpečená.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zabezpečení stretnutia, klepnite na Informácie o stretnutía potom klepnite na Bezpečnosť tab.

 • – Stretnutie je šifrované end-to-end.

 • – Spojenie medzi vašou počítačovou aplikáciou Webex a serverom Webex je zabezpečené, ale schôdza nie je šifrovaná end-to-end.

1

Prihlásiť sa na vašu webovú stránku Webex.

2

Kliknite Začať stretnutie vedľa vášho stretnutia.

3

Ako hostiteľ uvidíte zoznam ľudí čakajúcich v hale spolu s informáciami pod ich menami o stave ich overenia. Začiarknite políčko vedľa každej osoby, ktorú chcete prijať na stretnutie, a potom kliknite Pripustiť.

Počas stretnutia môžete kliknutím zobraziť podrobnosti o zabezpečení každého účastníkapod menom ktoréhokoľvek účastníka. Stav overenia účastníkov môžete vidieť aj v zozname účastníkov.
 • – Identita overená certifikačnou autoritou (CA) partnera Webex.

 • – Totožnosť overená Webex CA.

 • – Totožnosť nie je overená. Hostiteľ môže overiť neoverených účastníkov tak, že ich požiada o zaslanie bezpečnostného kódu. Všetci účastníci schôdze by mali vidieť rovnaký bezpečnostný kód a kód sa mení vždy, keď sa k schôdzi pripojí nový účastník, aby bola schôdza zabezpečená.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zabezpečení schôdze, kliknite Informácie o stretnutía potom kliknite na Bezpečnosť tab.

 • – Stretnutie je šifrované end-to-end.

 • – Spojenie medzi vašou aplikáciou Webex a serverom Webex je zabezpečené, ale schôdza nie je šifrovaná end-to-end.

4

Ak chcete overiť bezpečnosť spojenia s end-to-end šifrovaním, komunikujte bezpečnostný kód všetkým účastníkom, či už ústne alebo v správe mimo aplikácie Webex. Opýtajte sa všetkých účastníkov, či na stretnutí vidia rovnaký kód.

Ak niektorý z účastníkov nevidí rovnaký bezpečnostný kód, požiadajte ich, aby opustili schôdzu a znova sa pripojili, a potom overte, či sa ich bezpečnostný kód zhoduje s aktuálnym kódom. Aktuálny kód, ktorý vidíte, môže byť aktualizovaný. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, kontaktujte svojho správcu.
1

Prihlásiť sa na vašu webovú stránku Webex.

2

Klepnite Začať stretnutie vedľa vášho stretnutia.

3

Ako hostiteľ uvidíte zoznam ľudí čakajúcich v hale spolu s informáciami pod ich menami o stave ich overenia. Začiarknite políčko vedľa každej osoby, ktorú chcete prijať na stretnutie, a potom klepnite na Pripustiť.

Počas stretnutia môžete klepnutím na položku zobraziť podrobnosti o zabezpečení každého účastníkapod menom ktoréhokoľvek účastníka. Stav overenia účastníkov môžete vidieť aj v zozname účastníkov.
 • – Identita overená certifikačnou autoritou (CA) partnera Webex.

 • – Totožnosť overená Webex CA.

 • – Totožnosť účastníka nie je overená. Hostiteľ môže overiť neoverených účastníkov tak, že ich požiada o zaslanie bezpečnostného kódu. Všetci účastníci schôdze by mali vidieť rovnaký bezpečnostný kód a kód sa mení vždy, keď sa k schôdzi pripojí nový účastník, aby bola schôdza zabezpečená.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zabezpečení stretnutia, klepnite na Informácie o stretnutía potom klepnite na Bezpečnosť tab.

 • – Stretnutie je šifrované end-to-end.

 • – Spojenie medzi vašou aplikáciou Webex a serverom Webex je zabezpečené, ale schôdza nie je šifrovaná end-to-end.

4

Ak chcete overiť bezpečnosť spojenia s end-to-end šifrovaním, komunikujte bezpečnostný kód všetkým účastníkom, či už ústne alebo v správe mimo aplikácie Webex. Opýtajte sa všetkých účastníkov, či na stretnutí vidia rovnaký kód.

Ak niektorý z účastníkov nevidí rovnaký bezpečnostný kód, požiadajte ich, aby opustili schôdzu a znova sa pripojili, a potom overte, či sa ich bezpečnostný kód zhoduje s aktuálnym kódom. Aktuálny kód, ktorý vidíte, môže byť aktualizovaný. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, kontaktujte svojho správcu.