Följ anvisningarna i delta i ett Webex Meeting att delta i ditt Webex-möte.

När du deltar i ditt möte kan du även se andra deltagares autentiseringsstatus.

 • – Identitet verifierad av E2EE.

 • – Identitet verifierad av en Webex-partnercertifikatutfärdare (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Identitet overifierad. Värden kan autentisera overifierade mötesdeltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny deltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

För att se säkerhetsinformationen om mötet knackar du Mötesinformation och sedan på fliken Säkerhet.

 • – mötet är end-to-end-krypterat.

 • – anslutningen mellan din Webex-skrivbordsapp och Webex-servern är säker, men mötet är inte end-to-end-krypterat.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Klicka på Starta möte bredvid ditt möte.

3

Som värd ser du en lista över personer som väntar i lobbyn samt information under deras namn om deras verifieringsstatus. Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill släppa in i mötet och klicka sedan på Släppa in.

Under mötet kan du se säkerhetsdetaljer för varje deltagare genom att klicka under valfri deltagares namn. Du kan även se mötesdeltagarnas autentiseringsstatus i listan Mötesdeltagare.
 • – Identitet verifierad av E2EE.

 • – Identitet verifierad av en Webex-partnercertifikatutfärdare (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Identitet overifierad. Värden kan autentisera overifierade mötesdeltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny deltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

Om du vill se säkerhetsinformationen om mötet klickar du på Mötesinformationoch sedan på fliken Säkerhet.

 • – Mötet är end-to-end-krypterat.

 • – Anslutningen mellan din Webex-app och Webex-servern är säker, men mötet är inte end-to-end-krypterat.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Knacka på Starta möte bredvid ditt möte.

3

Som värd ser du en lista över personer som väntar i lobbyn samt information under deras namn om deras verifieringsstatus. Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill släppa in till mötet och knacka sedan på Släppa in.

Under mötet kan du se säkerhetsdetaljer för varje mötesdeltagare genom att knacka under valfri deltagares namn. Du kan även se mötesdeltagarnas autentiseringsstatus i listan Mötesdeltagare.
 • – Identitet verifierad av E2EE.

 • – Identitet verifierad av en Webex-partnercertifikatutfärdare (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Mötesdeltagarens identitet är overifierad. Värden kan autentisera overifierade mötesdeltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny deltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

För att se säkerhetsinformationen om mötet knackar du Mötesinformation och sedan på fliken Säkerhet.

 • – Mötet är end-to-end-krypterat.

 • – Anslutningen mellan din Webex-skrivbordsapp och Webex-servern är säker, men mötet är inte end-to-end-krypterat.