Följ anvisningarna i delta i ett Webex-möte för att delta i ditt Webex-möte.

När du deltar i mötet kan du även se andra deltagares autentiseringsstatus.

 • – Identitet verifierad av en Webex-partners Certifikatsauktoritet (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Identitet ej verifierad. Värden kan autentisera overifierade deltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny mötesdeltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

Om du vill se säkerhetsinformation om mötet trycker du på Mötesinformation och sedan på fliken Säkerhet.

 • – Mötet krypteras från slutpunkt till slutpunkt.

 • – Anslutningen mellan din Webex-skrivbordsapp och Webex-servern är säker, men mötet är inte krypterat från slutpunkt till slutpunkt.

1

Logga in på din Webex-plats.

2

Klicka på Starta möte bredvid ditt möte.

3

Som värd ser du en lista över personer som väntar i lobbyn, tillsammans med information under deras namn om deras verifieringsstatus. Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill släppa in i mötet och klicka sedan på Erkänn .

Under mötet kan du se säkerhetsinformation för varje mötesdeltagare genom att klicka påunder alla mötesdeltagares namn. Du kan även se deltagarnas autentiseringsstatus i mötesdeltagarlistan.
 • – Identitet verifierad av en Webex-partners Certifikatsauktoritet (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Identitet ej verifierad. Värden kan autentisera overifierade deltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny mötesdeltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

Klicka på för att se säkerhetsinformation om mötet Mötesinformation och klicka sedan på Säkerhet fliken.

 • – Mötet krypteras från slutpunkt till slutpunkt.

 • – Anslutningen mellan din Webex-app och Webex-servern är säker, men mötet är inte krypterat från slutpunkt till slutpunkt.

4

Om du vill verifiera säkerheten för krypteringsanslutningen från slutpunkt till slutpunkt ska du meddela säkerhetskoden till alla deltagare, antingen muntligt eller i ett meddelande utanför Webex-appen. Fråga alla deltagare om de ser samma kod i mötet.

Om någon deltagare inte ser samma säkerhetskod ber du dem att lämna mötet och delta igen och sedan kontrollera att deras säkerhetskod matchar den aktuella koden. Den aktuella koden som du ser kan vara uppdaterad. Kontakta administratören om det uppstår problem.
1

Logga in på din Webex-plats.

2

Tryck Starta möte bredvid ditt möte.

3

Som värd ser du en lista över personer som väntar i lobbyn, tillsammans med information under deras namn om deras verifieringsstatus. Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill släppa in i mötet och tryck sedan på Erkänn .

Under mötet kan du se säkerhetsdetaljer för varje mötesdeltagare genom att trycka påunder alla mötesdeltagares namn. Du kan även se deltagarnas autentiseringsstatus i mötesdeltagarlistan.
 • – Identitet verifierad av en Webex-partners Certifikatsauktoritet (CA).

 • – Identitet verifierad av Webex CA.

 • – Deltagarens identitet har inte verifierats. Värden kan autentisera overifierade deltagare genom att be dem skicka säkerhetskoden. Alla i mötet bör se samma säkerhetskod och koden ändras varje gång en ny mötesdeltagare ansluter till mötet för att säkerställa att mötet förblir säkert.

För att se säkerhetsinformation om mötet trycker du på Mötesinformation och trycker sedan på Säkerhet fliken.

 • – Mötet krypteras från slutpunkt till slutpunkt.

 • – Anslutningen mellan din Webex-app och Webex-servern är säker, men mötet är inte krypterat från slutpunkt till slutpunkt.

4

Om du vill verifiera säkerheten för krypteringsanslutningen från slutpunkt till slutpunkt ska du meddela säkerhetskoden till alla deltagare, antingen muntligt eller i ett meddelande utanför Webex-appen. Fråga alla deltagare om de ser samma kod i mötet.

Om någon deltagare inte ser samma säkerhetskod ber du dem att lämna mötet och delta igen och sedan kontrollera att deras säkerhetskod matchar den aktuella koden. Den aktuella koden som du ser kan vara uppdaterad. Kontakta administratören om det uppstår problem.