Volg de stappen in het deelnemen aan een Webex Meeting deel te nemen aan uw Webex-vergadering.

Als u eenmaal deel gaat nemen aan uw vergadering, kunt u ook de verificatiestatus van andere deelnemers zien.

 • – Identiteit geverifieerd door een Webex-partnercertificaatautoriteit (CA).

 • – Identiteit geverifieerd door Webex-CA.

 • – Identiteit niet geverifieerd. De host kan niet-geverifieerde deelnemers verifiëren door hen te vragen de beveiligingscode te verzenden. Iedereen in de vergadering moet dezelfde beveiligingscode zien en de codewijzigingen worden telkens gebruikt als een nieuwe deelnemer aan de vergadering deelneem, zodat de vergadering veilig blijft.

U kunt informatie over de beveiliging van de vergadering bekijken door op Vergaderingsinformatie tetikken en vervolgens op het tabblad Beveiliging te tikken.

 • – De vergadering is end-to-end gecodeerd.

 • – De verbinding tussen uw Webex-bureaublad-app en de Webex-server is veilig, maar de vergadering is niet end-to-end-gecodeerd.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Klik naast uw vergadering op Vergadering starten.

3

Als host ziet u een lijst met personen die in de lobby wachten, samen met informatie onder hun naam over hun verificatiestatus. Vink het selectievakje aan naast elke persoon die u aan de vergadering wilt toelaten, en klik op Toelaten.

Tijdens de vergadering kunt u beveiligingsdetails voor elke deelnemer bekijken door onder de naam van een deelnemer te klikken. U kunt de verificatiestatus van de deelnemers ook weergeven in de lijst Deelnemers.
 • – Identiteit geverifieerd door een Webex-partnercertificaatautoriteit (CA).

 • – Identiteit geverifieerd door Webex-CA.

 • – Identiteit niet geverifieerd. De host kan niet-geverifieerde deelnemers verifiëren door hen te vragen de beveiligingscode te verzenden. Iedereen in de vergadering moet dezelfde beveiligingscode zien en de codewijzigingen worden telkens gebruikt als een nieuwe deelnemer aan de vergadering deelneem, zodat de vergadering veilig blijft.

Als u beveiligingsdetails van de vergadering wilt bekijken, klikt u op Informatie oververgadering en vervolgens op het tabblad Beveiliging.

 • – De vergadering is end-to-end gecodeerd.

 • – De verbinding tussen uw Webex-app en de Webex-server is veilig, maar de vergadering is niet end-to-end-gecodeerd.

4

Als u de beveiliging van de end-to-end-coderingsverbinding wilt controleren, communiceert u de beveiligingscode naar alle deelnemers, ofwel mondeling of in een bericht buiten de Webex-app. Vraag alle deelnemers of ze dezelfde code in de vergadering zien.

Als deelnemers niet dezelfde beveiligingscode zien, vraagt u deze om de vergadering te verlaten en opnieuw deel te nemen en te controleren of hun beveiligingscode overeenkomt met de huidige code. De huidige code die u ziet, is mogelijk een bijgewerkte code. Als er problemen zijn, neem dan contact op met uw beheerder.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Tik op Vergadering starten naast uw vergadering.

3

Als host ziet u een lijst met personen die in de lobby wachten, samen met informatie onder hun naam over hun verificatiestatus. Vink het selectievakje aan naast elke persoon die u aan de vergadering wilt toelaten en tik op Toelaten.

Tijdens de vergadering kunt u beveiligingsdetails voor elke deelnemer bekijken door onder de naam van een deelnemer te tikken. U kunt de verificatiestatus van de deelnemers ook weergeven in de lijst Deelnemers.
 • – Identiteit geverifieerd door een Webex-partnercertificaatautoriteit (CA).

 • – Identiteit geverifieerd door Webex-CA.

 • – De identiteit van de deelnemer is niet geverifieerd. De host kan niet-geverifieerde deelnemers verifiëren door hen te vragen de beveiligingscode te verzenden. Iedereen in de vergadering moet dezelfde beveiligingscode zien en de codewijzigingen worden telkens gebruikt als een nieuwe deelnemer aan de vergadering deelneem, zodat de vergadering veilig blijft.

U kunt informatie over de beveiliging van de vergadering bekijken door op Vergaderingsinformatie tetikken en vervolgens op het tabblad Beveiliging te tikken.

 • – De vergadering is end-to-end gecodeerd.

 • – De verbinding tussen uw Webex-bureaublad-app en de Webex-server is veilig, maar de vergadering is niet end-to-end-gecodeerd.

4

Als u de beveiliging van de end-to-end-coderingsverbinding wilt controleren, communiceert u de beveiligingscode naar alle deelnemers, ofwel mondeling of in een bericht buiten de Webex-app. Vraag alle deelnemers of ze dezelfde code in de vergadering zien.

Als deelnemers niet dezelfde beveiligingscode zien, vraagt u deze om de vergadering te verlaten en opnieuw deel te nemen en te controleren of hun beveiligingscode overeenkomt met de huidige code. De huidige code die u ziet, is mogelijk een bijgewerkte code. Als er problemen zijn, neem dan contact op met uw beheerder.