Postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Dołączanie do spotkania Webex, aby dołączyć do spotkania Webex.

Po dołączeniu do spotkania możesz również zobaczyć stan uwierzytelniania innych uczestników.

 • – Tożsamość zweryfikowana przez urząd certyfikacji partnera Webex (CA).

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość niezweryfikowana. Gospodarz może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczający, a kod zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby wyświetlić szczegóły zabezpieczeń dotyczące spotkania, naciśnij pozycję Informacje ospotkaniu, a następnie naciśnij kartę Zabezpieczenia .

 • – Spotkanie jest szyfrowane end-to-end.

 • - Połączenie między aplikacją komputerową Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane end-to-end.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie obok spotkania.

3

Jako gospodarz zobaczysz listę osób oczekujących w poczekalni wraz z informacjami pod ich nazwiskami o ich statusie weryfikacji. Zaznacz pole wyboru obok każdej osoby, którą chcesz dołączyć do spotkania, a następnie kliknij przycisk Dotrzyj.

Podczas spotkania możesz zobaczyć szczegóły zabezpieczeń dla każdego uczestnika, klikając pod nazwą dowolnego uczestnika. Możesz również zobaczyć stan uwierzytelniania uczestników na liście Uczestnicy.
 • – Tożsamość zweryfikowana przez urząd certyfikacji partnera Webex (CA).

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość niezweryfikowana. Gospodarz może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczający, a kod zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby wyświetlić szczegóły zabezpieczeń dotyczące spotkania, kliknij pozycję Informacje ospotkaniu, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia .

 • – Spotkanie jest szyfrowane end-to-end.

 • - Połączenie między aplikacją Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane end-to-end.

4

Jeśli chcesz zweryfikować bezpieczeństwo połączenia szyfrowania end-to-end, przekaż kod bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, ustnie lub w wiadomości poza aplikacją Webex. Zapytaj wszystkich uczestników, czy widzą ten sam kod na spotkaniu.

Jeśli którykolwiek z uczestników nie widzi tego samego kodu zabezpieczającego, poproś ich o opuszczenie spotkania i ponowne dołączenie, a następnie sprawdź, czy ich kod zabezpieczający jest zgodny z bieżącym kodem. Bieżący kod, który widzisz, może być zaktualizowany. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z administratorem.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij spotkanie obok spotkania.

3

Jako gospodarz zobaczysz listę osób oczekujących w poczekalni wraz z informacjami pod ich nazwiskami o ich statusie weryfikacji. Zaznacz pole wyboru obok każdej osoby, którą chcesz dołączyć do spotkania, a następnie stuknij opcję Dośluj.

Podczas spotkania możesz zobaczyć szczegóły zabezpieczeń dla każdego uczestnika, naciskając pod nazwą dowolnego uczestnika. Możesz również zobaczyć stan uwierzytelniania uczestników na liście Uczestnicy.
 • – Tożsamość zweryfikowana przez urząd certyfikacji partnera Webex (CA).

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość Uczestnika jest niezweryfikowana. Gospodarz może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczający, a kod zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby wyświetlić szczegóły zabezpieczeń dotyczące spotkania, naciśnij pozycję Informacje ospotkaniu, a następnie naciśnij kartę Zabezpieczenia .

 • – Spotkanie jest szyfrowane end-to-end.

 • - Połączenie między aplikacją komputerową Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane end-to-end.

4

Jeśli chcesz zweryfikować bezpieczeństwo połączenia szyfrowania end-to-end, przekaż kod bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, ustnie lub w wiadomości poza aplikacją Webex. Zapytaj wszystkich uczestników, czy widzą ten sam kod na spotkaniu.

Jeśli którykolwiek z uczestników nie widzi tego samego kodu zabezpieczającego, poproś ich o opuszczenie spotkania i ponowne dołączenie, a następnie sprawdź, czy ich kod zabezpieczający jest zgodny z bieżącym kodem. Bieżący kod, który widzisz, może być zaktualizowany. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z administratorem.