Sledite korakom v pridružite sestanku Webex da se pridružite vašemu sestanku Webex.

Ko se pridružite srečanju, si lahko ogledate tudi stanje preverjanja pristnosti drugih udeležencev.

 • – Identiteto preveri overitelj potrdil (CA) partnerja Webex.

 • – Identiteto je potrdil Webex CA.

 • – Identiteta nepreverjena. Gostitelj lahko preveri pristnost nepreverjenih udeležencev tako, da jih prosi za pošiljanje varnostne kode. Vsi udeleženci sestanka bi morali videti isto varnostno kodo, koda pa se spremeni vsakič, ko se sestanku pridruži nov udeleženec, da zagotovi, da sestanek ostane varen.

Če si želite ogledati varnostne podrobnosti o sestanku, tapnite Informacije o srečanju, nato tapnite Varnost zavihek.

 • – Sestanek je šifriran od konca do konca.

 • – Povezava med vašo namizno aplikacijo Webex in strežnikom Webex je varna, vendar sestanek ni šifriran od konca do konca.

1

Prijava na vaše spletno mesto Webex.

2

Kliknite Začnite srečanje poleg vašega srečanja.

3

Kot gostitelj boste videli seznam ljudi, ki čakajo v preddverju, skupaj z informacijami pod njihovimi imeni o njihovem statusu preverjanja. Označite potrditveno polje poleg vsake osebe, ki jo želite sprejeti na sestanek, nato kliknite Priznaj.

Med sestankom si lahko s klikom ogledate varnostne podrobnosti za vsakega udeležencapod katerim koli imenom udeleženca. Status preverjanja pristnosti udeležencev lahko vidite tudi na seznamu udeležencev.
 • – Identiteto preveri overitelj potrdil (CA) partnerja Webex.

 • – Identiteto je potrdil Webex CA.

 • – Identiteta nepreverjena. Gostitelj lahko preveri pristnost nepreverjenih udeležencev tako, da jih prosi za pošiljanje varnostne kode. Vsi udeleženci sestanka bi morali videti isto varnostno kodo, koda pa se spremeni vsakič, ko se sestanku pridruži nov udeleženec, da zagotovi, da sestanek ostane varen.

Za ogled varnostnih podrobnosti o srečanju kliknite Informacije o srečanju, nato kliknite Varnost zavihek.

 • – Sestanek je šifriran od konca do konca.

 • – Povezava med vašo aplikacijo Webex in strežnikom Webex je varna, vendar sestanek ni šifriran od konca do konca.

4

Če želite preveriti varnost povezave s šifriranjem od konca do konca, sporočite varnostno kodo vsem udeležencem ustno ali v sporočilu zunaj aplikacije Webex. Vprašajte vse udeležence, ali na sestanku vidijo isto kodo.

Če kateri od udeležencev ne vidi iste varnostne kode, jih prosite, naj zapustijo srečanje in se znova pridružijo, nato pa preverite, ali se njihova varnostna koda ujema s trenutno kodo. Trenutna koda, ki jo vidite, je morda posodobljena. Če imate kakršne koli težave, se obrnite na skrbnika.
1

Prijava na vaše spletno mesto Webex.

2

Tapnite Začnite srečanje poleg vašega srečanja.

3

Kot gostitelj boste videli seznam ljudi, ki čakajo v preddverju, skupaj z informacijami pod njihovimi imeni o njihovem statusu preverjanja. Označite potrditveno polje poleg vsake osebe, ki jo želite sprejeti na sestanek, nato tapnite Priznaj.

Med sestankom si lahko ogledate varnostne podrobnosti za vsakega udeleženca tako, da tapnetepod katerim koli imenom udeleženca. Status preverjanja pristnosti udeležencev lahko vidite tudi na seznamu udeležencev.
 • – Identiteto preveri overitelj potrdil (CA) partnerja Webex.

 • – Identiteto je potrdil Webex CA.

 • – Identiteta udeleženca ni preverjena. Gostitelj lahko preveri pristnost nepreverjenih udeležencev tako, da jih prosi za pošiljanje varnostne kode. Vsi udeleženci sestanka bi morali videti isto varnostno kodo, koda pa se spremeni vsakič, ko se sestanku pridruži nov udeleženec, da zagotovi, da sestanek ostane varen.

Če si želite ogledati varnostne podrobnosti o sestanku, tapnite Informacije o srečanju, nato tapnite Varnost zavihek.

 • – Sestanek je šifriran od konca do konca.

 • – Povezava med vašo aplikacijo Webex in strežnikom Webex je varna, vendar sestanek ni šifriran od konca do konca.

4

Če želite preveriti varnost povezave s šifriranjem od konca do konca, sporočite varnostno kodo vsem udeležencem ustno ali v sporočilu zunaj aplikacije Webex. Vprašajte vse udeležence, ali na sestanku vidijo isto kodo.

Če kateri od udeležencev ne vidi iste varnostne kode, jih prosite, naj zapustijo srečanje in se znova pridružijo, nato pa preverite, ali se njihova varnostna koda ujema s trenutno kodo. Trenutna koda, ki jo vidite, je morda posodobljena. Če imate kakršne koli težave, se obrnite na skrbnika.