Можете да регулирате подсветката, за да улесните четенето на екрана на телефона.

Подсветките не се поддържат на Cisco IP Phone 7811 или на Cisco IP Conference Phone 7832.

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Таймер за подсветка.

3

Натиснете Редактиране, за да промените подсветката.

4

Натиснете Вкл., за да включите подсветката, или натиснете Изкл., за да я изключите.

Можете също така да изберете време от списъка, за да зададете продължителност, за която подсветката ще остане включена.

5

(По избор) Изберете време от списъка, за да зададете продължителност, за която подсветката ще остане изключена.

Можете също така да изберете опцията, за да настроите подсветката да е винаги включена.

6

Натиснете Избор, за да приложите избрания режим на подсветката.