Nastavením podsvícení obrazovky můžete zlepšit její čitelnost.

Podsvícení není podporováno u Cisco IP telefonu 7811 nebo Cisco IP konferenčního telefonu 7832.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnosti Předvolby uživatele > Časovač podsvícení.

3

Chcete-li změnit režim podsvětlení, stiskněte tlačítko Upravit.

4

Chcete-li zapnout podsvětlení, stiskněte tlačítko Zapnuto. Chcete-li podsvětlení vypnout, stiskněte tlačítko Vypnuto.

Můžete také vybrat v seznamu dobu, jak dlouho má zůstat podsvícení zapnuto.

5

(Volitelné) Vyberte v seznamu dobu, jak dlouho má zůstat podsvícení vypnuté.

Můžete také vybrat možnost, která ponechá podsvícení zapnuté trvale.

6

Chcete-li použít zvolený režim podsvětlení, stiskněte tlačítko výběru.