ניתן לכוונן את התאורה האחורית כדי להקל על הקריאה של מסך הטלפון.

אין תמיכה בתאורה אחורית ב-Cisco IP Phone 7811 או בטלפון Cisco IP ועידה 7832.

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר העדפות משתמש > טיימר תאורה אחורית.

3

לחץ על ' עריכה ' כדי לשנות את מצב תאורת הרקע.

4

לחץ על כדי להפעיל את התאורה האחורית או לחץ כדי לכבות את התאורה האחורית.

באפשרותך גם לבחור שעה מתוך הרשימה כדי להגדיר משך שאליו יישאר התאורה האחורית.

5

אופציונלי בחר שעה מתוך הרשימה כדי לקבוע משך שהתאורה האחורית נותרת אינה מופעלת.

ניתן גם לבחור באפשרות להגדיר את התאורה האחורית תמיד דולקת.

6

לחץ על ' בחר ' כדי להחיל את מצב תאורת הרקע שנבחר.