תוכל להתאים את התאורה האחורית כדי להקל על קריאת מסך הטלפון.

אין תמיכה בתאורה אחורית ב-Cisco IP Phone 7811 או בטלפון Cisco IP ועידה 7832.

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר העדפות משתמש > טיימר תאורה אחורית.

3

לחץ על ערוך כדי לשנות את מצב התאורה האחורית.

4

לחץ על מופעל כדי להפעיל את התאורה האחורית או לחץ על כבוי כדי לכבות אותה.

תוכל גם לבחור זמן מרשימה כדי להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית תישאר מופעלת.

5

(אופציונלי) בחר זמן מרשימה כדי להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית תישאר כבויה.

בנוסף, תוכל לבחור באפשרות שקובעת כי התאורה האחורית תישאר תמיד מופעלת.

6

לחץ על בחר כדי להחיל את מצב התאורה האחורית שנבחר.