Du kan justera bakgrundsbelysningen för att göra telefonskärmen lättare att läsa.

Bakgrundsbelysning stöds inte i Cisco IP-telefon 7811 eller Cisco IP-konferenstelefon 7832.

1

Pressapplikationer .

2

Välj Användarinställningar > Bakgrundsbelysningstimer.

3

Tryck på Redigera för att ändra bakgrundsbelysningsläge.

4

Tryck på för att slå på bakgrundsbelysningen eller på Av för att stänga av den.

Du kan även välja en tidpunkt från listan om du vill ställa in en bestämd tid som bakgrundsbelysning ska lysa.

5

(Valfritt) Välj en tidpunkt från listan för att ställa in en bestämd tid som bakgrundsbelsyningen är avstängd.

Du kan även välja alternativet för att alltid ha bakgrundsbelysningen på.

6

Tryck på Välj för att verkställa det valda bakgrundsbelysningsläget.