Da biste manje umarali oči pri čitanju sa ekrana telefona, možete da podesite svetlo u pozadini.

Backlights nisu podržani na Cisco IP Phone 7811 ili na Cisco IP telefonu 7832.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite željene postavke korisnika> Besvetli tajmer.

3

Pritisnite taster Uredi da biste promenili režim svetla u pozadini.

4

Pritisnite opciju Uklj. da biste uključili svetlo u pozadini ili opciju Isklj. da biste ga isključili.

Takođe možete da izaberete vreme sa liste kako biste podesili vremenski period tokom kog će svetlo u pozadini biti uključeno.

5

(Opcionalno) Izaberite vreme sa liste kako biste podesili vremenski period tokom kog će svetlo u pozadini biti isključeno.

Takođe možete da izaberete opciju kako biste podesili svetlo u pozadini tako da stalno bude uključeno.

6

Pritisnite taster Izbor da biste primenili izabrani režim svetla u pozadini.