Voit säätää taustavaloa puhelimen näytön lukemisen helpottamiseksi.

Taustavaloja ei tueta Cisco IP -puhelimessa 7811 tai Cisco IP -puhelin 7832:ssa.

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse Käyttäjän asetukset > Palautimen ajastin.

3

Muuta taustavalon tilaa painamalla Muokkaa-painiketta.

4

Ota taustavalo käyttöön valitsemalla Päällä tai poista se käytöstä valitsemalla Pois.

Voit myös valita luettelosta ajan, joka määrittää, kuinka pitkään taustavalo on päällä.

5

(Valinnainen) Valitse luettelosta aika, jonka jälkeen taustavalo sammuu.

Voit myös määrittää taustavalon pysymään aina käytössä.

6

Ota valittu taustavalon tila käyttöön painamalla Valitse-painiketta.