Du kan justere baggrundslyset, så det er nemmere at læse på telefonskærmen.

Baggrundslys understøttes ikke på Cisco IP-telefon 7811 eller Cisco IP-konferencetelefon 7832.

1

Presseprogrammer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Timer for baggrundslys.

3

Tryk på Rediger for at ændre baggrundslyset.

4

Tryk på Til for at tænde for baggrundslyset, eller tryk på Fra for at slukke for baggrundslyset.

Du kan også vælge en tid på listen for at indstille en varighed, som baggrundslyset skal være tændt i.

5

(Valgfri) Vælg et tidspunkt på listen for indstille en varighed, som baggrundslyset forbliver slukket.

Du kan også vælge indstillingen, der angiver, at baggrundslyset altid er tændt.

6

Tryk på Vælg for at anvende den valgte tilstand for baggrundslyset.