Podsvietenie môžete zmeniť, aby bol text na obrazovke čitateľnejší.

Podsvietenie nie je podporované na Cisco IP Phone 7811 ani na telefóne Cisco IP Conference Phone 7832.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte položku Používateľské nastavenia > Časovač podsvietenia.

3

Stlačením tlačidla Upraviť zmeníte režim podsvietenia.

4

Stlačením tlačidla Zap. zapnete podsvietenie a stlačením tlačidla Vyp. vypnete podsvietenie.

Dobu zapnutia podsvietenia môžete tiež nastaviť pomocou výberu doby zo zoznamu.

5

(Voliteľné) Výberom doby zo zoznamu nastavíte dobu trvania vypnutia podsvietenia.

Môžete tiež vybrať možnosť nechať podsvietenie vždy zapnuté.

6

Stlačením tlačidla Vybrať použijete vybraný režim podsvietenia.