Du kan justere bakgrunnslyset for å gjøre det lettere å lese på telefonskjermen.

Bakgrunnslys støttes ikke på Cisco IP Phone 7811 eller på Cisco IP konferansetelefon 7832.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Bakgrunnsbelysningstidtaker.

3

Trykk på Rediger for å endre bakgrunnslysmodus.

4

Trykk på for å slå på bakgrunnslyset, eller trykk på Av for å slå bakgrunnslyset av.

Du kan også velge en tid fra listen til å angi varigheten for hvor lenge bakgrunnslyset blir værende på.

5

(Valgfritt) Velg en tid fra listen for å angi varigheten for hvor lenge bakgrunnslyset skal være av.

Du kan også velge alternativet som alltid har bakgrunnslyset på.

6

Trykk på Velg for å bruke valgt bakgrunnslysmodus.