Podświetlenie można regulować, aby ułatwić sobie czytanie informacji na wyświetlaczu telefonu.

Podświetlenie nie jest obsługiwane w telefonie konferencyjnym IP Cisco 7832 lub telefonie IP CIsco 7811.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Czas podświetlenia.

3

Naciśnij przycisk Edycja, aby zmienić tryb podświetlenia.

4

Aby włączyć podświetlenie, naciśnij przycisk Wł. Aby wyłączyć podświetlenie, naciśnij przycisk Wył.

Czas podświetlenia można także ustawić, wybierając go z listy.

5

(Opcjonalnie) Wybierz z listy czas, po jakim podświetlenie zostanie wyłączone.

Można także wybrać opcję włączenia podświetlenia na stałe.

6

Naciśnij przycisk Wybierz, aby zastosować wybrany tryb podświetlenia.