Ако на вас или на някой друг ви е трудно да видите всеки детайл на екрана на устройството си, може да се наложи да регулирате яркостта по подразбиране, за да го направите по-удобно.


Тази статия не се отнася за DX70 и DX80 устройства.

1

Отворете контролния панел, като плъзнете бързо от дясната страна на екрана или докоснете копче.

2

Регулирайте плъзгача за яркост там.

3

Докоснете някъде другаде на екрана, за да затворите контролния панел.