Ако на вас или на някой друг ви е трудно да видите всеки детайл на екрана на вашето устройство, може да се наложи да регулирате яркостта, за да направите гледането по-удобно.


Тази статия не се отнася за устройства DX70 и DX80.

1

Отворете контролния панел, като плъзнете от дясната страна на екрана или докоснете бутон.

2

Регулирайте плъзгача Яркост там.

На Desk Pro можете да включвате или изключвате автоматична яркост .

Когато включите автоматичната яркост, екранът автоматично става по-тъмен, когато стане по-тъмно около вас. И когато около вас стане по-ярко, екранът също автоматично става по-ярък.

Когато активирате тази функция, можете да изберете желаното ниво на яркост въз основа на текущите условия на осветление. Това избрано ниво става референтна точка и автоматичната яркост регулира яркостта на екрана нагоре или надолу от тази референтна точка, когато осветлението се променя. Важно е да се отбележи, че когато активирате автоматичната яркост, текущата настройка автоматично се използва като референтна точка.

3

Докоснете някъде другаде на екрана, за да затворите контролния панел.