Ako vama ili bilo kome drugom bude teško da vidite svaki detalj na ekranu uređaja, možda ćete morati da podesite svetlinu da bi vam bilo udobnije da gledate.


Ovaj članak se ne primenjuje na DX70 i DX80 uređaje.

1

Otvaranje kontrolne table prevlačenjem sa desne strane ekrana ili dodirivanje Dugme.

2

Tamo podesite klizač svetline.

Na Desk Pro-u možete da preklopite automatsku svetlinu isključenu ili on.

Kada uključite automatsko svetlinu, ekran automatski postaje nejasan kada postane tamniji oko vas. A kada postane svetliji oko vas, ekran automatski postaje i svetliji.

Kada aktivirate ovu funkciju, možete odabrati željeni nivo svetline na osnovu trenutnih uslova osvetljenja. Ovaj izabrani nivo postaje referentna tačka, a automatska svetlina podešava svetlinu ekrana na gore ili nadole od te referentne tačke kako se osvetljenje menja. Važno je napomenuti da kada omogućite automatsku svetlinu, trenutna postavka se automatski koristi kao referentna tačka.

3

Dodirnite bilo gde na ekranu da biste zatvorili kontrolnu tablu.