Om du eller någon annan har svårt att se varje detalj på enhetens skärm, kan du behöva justera ljusstyrkan för att göra det bekvämare att se den.


Den här artikeln gäller inte DX70- och DX80-enheter.

1

Öppna kontrollpanelen genom att svepa från höger sida av skärmen eller trycka på knapp.

2

Justera Ljusstyrka reglaget där.

På Desk Pro kan du växla Automatisk ljusstyrka av eller på.

När du slår på automatisk ljusstyrka blir skärmen automatiskt mörkare när det blir mörkare omkring dig. Och när det blir ljusare omkring dig blir skärmen automatiskt ljusare också.

När du aktiverar den här funktionen kan du välja önskad ljusstyrka baserat på de aktuella ljusförhållandena. Denna valda nivå blir referenspunkten, och den automatiska ljusstyrkan justerar skärmens ljusstyrka antingen upp eller ner från den referenspunkten när belysningen ändras. Det är viktigt att notera att när du aktiverar automatisk ljusstyrka används den aktuella inställningen automatiskt som referenspunkt.

3

Tryck någon annanstans på skärmen för att stänga kontrollpanelen.