Hvis du eller noen andre synes det er vanskelig å se alle detaljer på enhetens skjerm, må du kanskje justere lysstyrken for å gjøre det mer behagelig å se på.


Denne artikkelen gjelder ikke DX70- og DX80-enheter.

1

Åpne kontrollpanelet ved å sveipe fra høyre side av skjermen eller trykke på knapp.

2

Juster Lysstyrke glidebryteren der.

På Desk Pro kan du slå Automatisk lysstyrke av eller på.

Når du slår på automatisk lysstyrke, blir skjermen automatisk dimmere når det blir mørkere rundt deg. Og når det blir lysere rundt deg, blir skjermen også automatisk lysere.

Når du aktiverer denne funksjonen, kan du velge ønsket lysstyrkenivå basert på gjeldende lysforhold. Dette valgte nivået blir referansepunktet, og den automatiske lysstyrken justerer skjermens lysstyrke enten opp eller ned fra det referansepunktet etter hvert som belysningen endres. Det er viktig å merke seg at når du aktiverer automatisk lysstyrke, brukes den gjeldende innstillingen automatisk som referansepunkt.

3

Trykk et annet sted på skjermen for å lukke kontrollpanelet.